Logg inn

Betingelser for bruk

Hvis du har spørsmål til våre betingelser for bruk, kontakt oss på support@mattemestern.no.

MatteMestern er en del av forlagshuset Lindhardt og Ringhof.

1. Introduksjon

Denne privatlivspolitikk beskriver Lindhardt og Ringhof A/S` («L&R») praksis knyttet til innsamling av personopplysninger i forbindelse med kjøpene dine av produkter og tjenester, og din generelle bruk av våre hjemmesider og læremidler. Herunder bruk av Carlsen og tilhørende forlag, Saga, L&R Uddannelse, Afabeta, Alinea, Akademisk forlag og SP forlag, både som forbruker, student, lærer og som ansatt hos en av våre partnere og kunder.

2. Dataansvarlig

Lindhardt og Ringhof A/S, Vognmagergade 10, 1120 København K., CVR 76351910 er den dataansvarlige (heri benevnt “vi”, “oss” eller “våres”).  Det betyr at vi er ansvarlig for dine personopplysninger.

Når vi leverer læringsmidler til utdannelsesinstitusjoner, er vi databehandlere og behandler dine personopplysninger på bakgrunn av en databehandleravtale med utdannelsesinstitusjoner i overensstemmelse med geldende lovgivning.

3. Formål med og grunnlag for innsamling av personopplysninger

3.1 Vi vil sikre at dine personopplysninger alene innsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere av følgende formål:

 1.  å formidle og/eller levere produkter, tjenester og læringsmidler, som du eller din utdannelsesinstitusjon har bestilt;
 2. å besvare eventuelle spørsmål eller innvendinger du måtte ha;
 3. for å varsle deg om endringer i våres tjenester;
 4. å sende deg direkte markedsføring, inkludert å gi deg informasjon om produktene og tjenestene du tidligere har kjøpt fra oss eller som du har spurt om, og for deg å delta i konkurranser eller kampanjer;
 5. for å forhindre misbruk og svindel;
 6. for å forbedre våres hjemmeside, produkter, tjenester og læringsmidler;
 7. for å lagre personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde regnskapsloven, forbrukeravtaleloven og andre juridiske forpliktelser som L&R kan ha.

3.2 Våres grunnlag for behandling er:

 1. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du eller din utdanningsinstitusjon er part i i forbindelse med formålene beskrevet i 1-3;
 2. Behandlingen er basert på markedsføringstillatelsen du gir i forbindelse med formålene beskrevet i avsnitt 3.1 d. Hvis grunnlaget for behandlingen er samtykke: Så har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke.
 3. Behandlingen er nødvendig for at L&R skal forfølge sine legitime interesser, spesielt for å forbedre brukeropplevelsen og sikkerheten knyttet til formålene beskrevet i punkt 3.1 5-6.
 4. Behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som påhviler L&R i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 7

3.3 Når vi er databehandler for din utdanningsinstitusjon, behandler vi dine personopplysninger på grunnlag av en databehandleravtale med utdanningsinstitusjonen i samsvar med gjeldende lov.

3.4 Vi oppbevarer dine personopplysninger i

 1. opp til fem (5) år fra kjøpet av produktet eller tjenesten bl.a. å kunne dokumentere overholdelse av regnskapsloven og forbrukeravtaleloven.
 2. Hvis du trekker tilbake markedsføringstillatelsen, vil vi slette din personlige informasjon fra våre markedsføringslister.

3.5 Når vi er databehandler for din utdannelsesinstitusjon, oppbevarer vi dine personopplysninger i overensstemmelse med instruksen herom i databehandleravtalen.

4. Kategorier av personopplysninger

Vi vil behandle og lagre personlig identifiserbar informasjon om deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, finans- og betalingskortinformasjon, IP-adresse, informasjon om dine personlige preferanser i litteratur og læring og din oppførsel når du bruker produktene våre, tjenester og læringshjelpemidler, eller annen personlig identifiserbar informasjon som du frivillig gir når du besøker / bruker nettstedene våre og ellers bruker våre tjenester og læringshjelpemidler.

5. Dine rettigheter

 1. Hvis du har spørsmål angående behandlingen av din personlige informasjon, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen beskrevet i punkt 10 nedenfor.
 2. Du kan til enhver tid få innsikt i dine personopplysninger, be oss om å få korrigert, slettet eller endre feil i dine personopplysninger ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også be om at behandlingen blir begrenset, dataportabilitet eller innvendinger mot behandlingen av dine personlige data.
 3. Når du bruker læringsressursene våre og vi er databehandler for utdanningsinstitusjonen din, må du kontakte utdanningsinstitusjonen din om dine rettigheter.
 4. Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

6. Personopplysninger - Barn

Når vi er databehandler for utdanningsinstitusjonen din, behandler vi personopplysninger om barn under 13 år i samsvar med instruksjonene i databehandleravtalen med utdanningsinstitusjonen din.

7. Overførsel av personopplysninger

 1. Overføring av personopplysninger til datterselskaper, samt til profesjonelle rådgivere kan skje i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning.
 2. Bare pålitelige ansatte, representanter og leverandører med et arbeidsrelatert behov har, i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning, tilgang til din personopplysning i den grad det er nødvendig for å kunne tilby en tjeneste til oss eller handle på våre vegne.
 3. Vi forbeholder oss retten til å bruke eller avsløre informasjon i den grad det er nødvendig for å overholde gjeldende lov, gjennomføre undersøkelser i forbindelse med klager, beskytte integriteten til nettstedet, svare på dine forespørsler eller for etterforskningsformål.
 4. Overføring av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning, inkludert inngåelse av databehandleravtaler med våre databehandlere for å sikre at personopplysninger bare behandles for de oppgitte formål og for å sikre passende sikkerhetstiltak.
 5. Personopplysninger vi har innsamlet fra deg kan bli overført til land utenfor EU/EØS (“EEA”). Det er inngått avtale om overførsel på bakgrunn av SCC (Standard Contractual Clauses) avtale. Hvis personopplysninger overføres utenfor EØS, vil vi sikre at overføringen skjer enten til land som kommisjonen har etablert et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, eller at overføringen er basert på kommisjonens standardbestemmelser. Hvis du vil vite mer om overføringer, inkludert se en kopi av dokumentasjonen for overføringsgrunnlaget, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen beskrevet i punkt 10 nedenfor.

8. Sikring av dine personopplysninger

Vi vil ta vare på dine personopplysninger ved å ta de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene mot at informasjonen ved et uhell eller ulovlig ødelegges, mistes eller degraderes, og mot at den kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller på annen måte behandlet i strid med den til enhver tid gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

9. Oppdatering av Privatlivspolitikken

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne privatlivspolitikk uten ytterligere varsel. Du oppfordres derfor til å besøke dette nettstedet regelmessig for å sikre at du er klar over innholdet. Eventuelle oppdateringer eller endringer vil tre i kraft etter publisering på nettstedet. Din tilgang til, surfing eller annen bruk av nettstedet utgjør din aksept av privatlivspolitikken.

10. Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen av den, nøyaktigheten av dine personopplysninger eller anvendelsen av opplysninger innsamlet om deg, kan du rette henvendelse til oss her.


Sist oppdatert 04. Marts 2021.