Cookies

Dette nettstedet anvender cookies til følgende formål:

  • Teknisk funksjonalitet. Slik at vi kan huske dine innloggingsopplysninger og preferanser.
  • Trafikkmåling. Slik at vi vet hvor mange som besøker siden.

1. Eieropplysninger

Denne websiden tilbys av:
EduLab ApS
Jernbane Alle 45, 1. sal
2720 Vanløse
E-post: support@edulab.dk

2. Cookies

Denne websiden anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en liten tekstfil som lagres i din nettleser for å kunne gjenkjenne din datamaskin ved tilbakevendende besøk. Det er ingen personlige opplysninger gjemt i våre cookies og de kan ikke inneholde virus.

2.1 Oppbevaringstid av cookies

Cookies sletter seg selv etter et visst antall måneder (kan variere), men de fornyes etter hvert besøk.

2.2 Slik sletter og unngår du cookies

Hvis du ikke ønsker å motta cookies kan du blokkere dem. Se veiledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering. Dog skal du være oppmerksom på at denne siden ikke kan benyttes uten cookies.

2.3 Hva cookies brukes til på vår nettside

Cookies brukes til å føre statistikk over antall brukere samt opplysninger om kjønn, alder og geografi på våre brukere for å tilpasse innhold og teknisk funksjonalitet deretter.

2.4 Trafikkmåling

Nettsiden bruker cookies til å måle trafikken, så vi kan sikre oss best mulig driftsmessig kapasitet. Utover dette kan vi optimere sidens innhold for å gi deg den beste mulige opplevelsen på siden.

3. Bruk av personopplysninger

Personopplysninger gis aldri videre til en tredjepart, med mindre du selv uttrykkelig gir tillatelse til dette. Vi samler heller aldri inn personopplysninger uten at du selv har gitt oss disse opplysningene ved registrering, kjøp eller deltakelse i en undersøkelse m.m. Her samles det inn opplysninger om navn, e-post og betalingsopplysninger.

Personopplysninger brukes til å gjennomføre de kjøpene eller den serviceen, som opplysningene er samlet inn i forbindelse med. Opplysningene brukes utover dette til å få større kjennskap til deg og øvrige brukere av websiden. Denne bruk kan omfatte undersøkelser og analyser, som er rettet mot en forbedring av våre produkter, tjenester og teknologier.

3.1 Kontakt vedrørende personopplysninger

Hvis du ønsker adgang til de opplysningene som er registrert om deg hos EduLab ApS, skal du rette en henvendelse til support@mattemestern.no. Er de registrerte dataene dine feil, eller du har andre innsigelser, kan du rette en henvendelse samme sted. Du har mulighet til å få innsikt i hvilken informasjon som er registret om deg, og du kan komme med innsigelse mot en registrering i henhold til reglene i Persondataloven.

3.2 Beskyttelse av personopplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi lagrer dine personlige opplysninger på datamaskiner med begrenset adgang, som er plassert i kontrollerte fasiliteter. Våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres løpende for å avgjøre om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig, og alltid under hensyn til dine rettigheter som bruker. Vi kan dog ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverførsler via internett. Det betyr at det kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til opplysninger, når data sendes og oppbevares elektronisk. Du avgir således dine personlige opplysninger på eget ansvar.

Personopplysninger slettes eller anonymiseres løpende etter hvert som formålet de ble innsamles til, avsluttes. Personopplysninger lagres maksimalt i 12 måneder etter bruk.

Den raske utviklingen av internett betyr at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendig. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre nårværende rettningslinjer for behandling av personopplysninger. Gjør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for "sist oppdatert “nederst på siden. I tilfeller av vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig beskjed på våre nettsider.

I det omfang det behandles personopplysninger om deg, har du ifølge persondataloven rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som kan tilskrives til deg. Såfremt det viser seg at de opplysningene eller data som behandles om deg er uriktige eller villedende, har du rett til å kreve disse korrigert, slettet eller blokkert. Du kan til enhver tid komme med innsigelse mot at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Du har mulighet for å klage over behandlingen av opplysninger og data vedrørende deg. Klage sendes til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.


Cookie-reglene er sist oppdatert 19. mars 2013.