Personvernerklæring for EduLab ApS

Dataansvar

Det handler om din trygghet, og vi tar ansvaret vårt for opplysningene dine alvorlig. 

EduLab behandler personlige data – i særdeleshet på den digitale læringsportalen MatteMestern. Dette medfører et ansvar som vi tar svært alvorlig, da alle – skoleledere, lærere, elever og foreldre – skal kunne føle seg trygge i MatteMesterns digitale læringsunivers.

Vi har som mål at MatteMesterns brukere skal føle seg velinformerte og vite at vi har respekt for privatlivet deres. Vi tilstreber derfor å være så transparente som mulig. I den forbindelse har vi vedtatt denne personvernerklæringen, hvor vi forteller deg hvordan vi behandler og beskytter dine data.

Kontaktopplysninger

EduLab ApS
Jernbane Allé 45G 1. sal
2720 Vanløse
Danmark

CVR: 29691800


Telefonnr.: +4588826677

E-postadresse: support@edulab.dk

Nettside: edulab.dk

Behandling av persondata

Når du bruker MatteMestern, gir du samtykke til at

 • lærere og foreldre har tilgang til elevens oppgavebesvarelser. Medelever, samt lærere uten tilknytning til eleven, vil ikke ha tilgang.
 • vi henter personlige opplysninger fra Feide.
 • det genereres og lagres data tilknyttet din bruk av MatteMestern.
 • vi deler relevante data med våre samarbeidspartnere.

Hvilke typer data bruker vi?

 1. Ved innlogging hentes data fra Feide.
  Opplysningene har til formål å identifisere brukere og tilknytte brukeren til en skole og en klasse. De innhentede dataene er alminnelige personopplysninger og inneholder ikke fødselsnummer eller sensitive personopplysninger.
 2. MatteMestern genererer og lagrer data basert på oppgavebesvarelser og elevstatistikk. Portalen registrerer også tidspunkt for innlogging og IP-adresser, som anvendes til support og bruksstatistikk.

Vi henter inn og oppbevarer personopplysningene dine til bestemte formål

EduLab henter inn, genererer og lagrer data for å sikre effektiv drift og en målrettet matematikktjeneste. Vi forholder oss kritiske til de opplysningene vi henter inn og genererer på MatteMestern, for å sikre at de til enhver tid tjener formålet å gjøre verdens barn bedre til matematikk. Opplysningene har således alene til formål å lage målrettet, individualisert undervisning og optimere læringsprosessen.

Data til statistiske formål

EduLab henter inn og bruker historiske og aktuelle data i anonymisert form til bruk i helt overordnede bruks- og innlæringsstatistikker. Statistikken danner beslutningsgrunnlag for skoler og kommuner ved planlegging av deres innsats på matematikkområdet. 

Statistikken brukes dessuten internt i EduLab, når vi skal tilrettelegge presentasjoner, kurs m.m. som oppfølging på salg og fornyelse av abonnementer samt til utviklingsinitiativer.

Vi sletter personopplysningene dine når vi ikke har behov for dem lenger

Data på MatteMestern lagres så lenge de skjønnes nødvendige for bruken av systemet.

Brukere som ikke er tilknyttet et gjeldende abonnement, vil ikke ha tilgang til opplysningene sine. Brukeren og de tilhørende dataene vil i første omgang bli deaktivert. Er brukeren deaktivert i mer enn et skoleår, vil dataene bli slettet.

Data vil deretter kun fremgå i anonymisert form til bruk i generell statistikk.

Utlevering av opplysninger 

Vi selger under ingen omstendigheter dine personlige opplysninger til en tredjepart.

Vi bruker ikke SoMe-plugins, da vi ikke ønsker å dele brukernes data med sosiale medier. Vi utsetter heller ikke verken lærere eller elever som bruker MatteMestern, for reklame for egne eller andres produkter. 

Vi deler kun data med samarbeidspartnerne våre i det omfang det er sikkert og relevant.

Samarbeidspartnere  

Freshdesk

Chat-support-modulen til lærerne er administrert av Freshdesk Inc. Data som administreres i Freshdesk, er alene den dialogen som foregår på chatten mellom lærer og våre support-medarbeidere. Freshdesk deltar i – og har sertifisert sin overensstemmelse med – det EU-amerikanske Privacy Shield Framework. EduLab har tegnet en ’data protection agreement’ med Freshdesk, som setter rammene for hvordan de passer på de dataene vi videregir til dem. 

Studerende

EduLab har et tett samarbeid med flere utdannelsesinstitusjoner. Samarbeidspartnere som i den forbindelse får tilgang til data, underskriver på forhånd en NDA (”Non Disclosure Agreement” også kalt en fortrolighetserklæring) – et juridisk dokument som sikrer at underskriveren ikke misbruker den fortrolige vitenen vedkommende får tilgang til.

Datasikkerhet

Slik beskytter vi dine persondata

Vi har vedtatt et sett interne regler om informasjonssikkerhet, som inneholder instrukser og foranstaltninger som beskytter dine persondata mot å bli tilintetgjort, gå tapt eller bli endret; mot uautorisert offentliggjøring og mot at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.

Vi jobber ut fra en rekke dataetiske retningslinjer som skal sikre at MatteMestern er en trygg portal for sine brukere – skoleledere, lærere, elever og foreldre. Du finner våre dataetiske retningslinjer på EduLab.dk.

For å beskytte opplysningene dine på MatteMestern er det viktig at du har et sterkt passord som du ikke deler med andre.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler – formål og relevans

MatteMesterns nettside bruker informasjonskapsler til å forbedre den enkelte brukers opplevelse av tjenesten vår. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din så datamaskinen kan bli gjenkjent ved gjentatte besøk på en nettside. Informasjonskapsler henter ikke inn personlige opplysninger og kan ikke inneholde virus eller annen skadelig programvare.

Hva bruker vi informasjonskapsler til?

Vi bruker hovedsakelig informasjonskapsler på MatteMestern til å sikre at vi

 • på chat-supporten for lærerne fastholder en chat-tråd og kan fortsette chatten der vi slapp sist.
 • kan huske innloggingsopplysninger når brukeren anmoder om det.
 • har best mulig driftsmessig kapasitet målt ut fra trafikken på portalen.

Så lenge oppbevares informasjonskapsler

Informasjonskapsler sletter seg selv etter et visst antall måneder (kan variere), men de fornyes etter hvert besøk.

Sliksletter og unngår du informasjonskapsler

Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan du blokkere dem. Se veiledning. Vær imidlertid oppmerksom på at MatteMestern ikke kan benyttes uten informasjonskapsler.

Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger, få dem slettet eller utlevert.

Du har rett til få unøyaktige personopplysninger rettet eller slettet.

Vi behandler dine personlige data på vegne av dataeier.

Dataeier

Dataeier er den myndigheten som har valgt at MatteMestern skal brukes som digitalt læremiddel i matematikkundervisningen.

Dataeier er ansvarlig for hvordan og i hvilket omfang MatteMestern brukes i undervisningen. Hvis en elev ikke ønsker å bruke MatteMestern, skal dette avtales med dataeier. Det er kun dataeier som kan få en elevs data slettet.

Dataeier er ifølge lovgivningen ansvarlig for å sikre at personlige data håndteres etter gjeldende lovgivning. Dataeier er derfor ansvarlig for å velge hjelpemidler som sikrer at personopplysningsloven overholdes.

Da eierskapet ligger hos skolen eller kommunen din, skal du rette henvendelse til disse for å få dem til at rekvirere dataene dine slettet og/eller utlevert.

Under alle omstendigheter må det forventes at det vil være en viss behandlingstid forbundet med behandlingen av data.


Sist oppdatert 14. juni 2017.